[Thông báo] Chuyển diễn đàn


Diễn đàn về free Code sẽ chuyển sang ICT2.netYou are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

duongcam.ict

avatar
Admin
Admin
Loading
Giới thiệu:
Trong thiết kế forum có những cái nhỏ nhặt mình ít để ít nhưng lại gây phiền toái không tốt cho người sử dụng và làm giảm cái hay của web, đó là việc vẫn còn tiếng anh trong các công cụ chỉnh sửa cá nhân.
Mình tay nghề còn kém lắm chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân để làm thui nên có gì thì các bạn góp ý há
Phần Code này của mình sẽ giúp web của bạn thay đổi thành tiếng việt như trong ảnh:

Tiếng Anh được dịch thành tiếng Việt


Chữ ít đi, gọn và dễ hiểu hơn


Hướng dẫn:

Vào: Display => Templates => Chọn Lý lịch => profile_add_body

Xóa hết Code trong đó và thay bằng Code này:

Code:
<script src="{JSPWD}"></script>
<!-- BEGIN switch_display_menu -->
{UCP_TABS}
<!-- END switch_display_menu -->
{ERROR_BOX}
<form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post" id="register" name="register">

<!-- BEGIN switch_modif_08_07_2010 -->
<input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" />
<!-- END switch_modif_08_07_2010 -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<!-- BEGIN switch_informations_menu -->
    <tr>
        <th class="thHead" colspan="3" valign="middle" height="25">Thay đổi mật khẩu</th>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2"><span class="gensmall">Bạn nhập vào các mục còn trống dưới đây</span></td>
    </tr>

    <!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
    <tr>
        <td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME} : *</span></td>
        <td class="row2"><input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" /><span class="gen"><b>{USERNAME}</b></span></td>
    </tr>
    <!-- END switch_namechange_disallowed -->
    <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
    <tr>
        <td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME} : *</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="username" value="{USERNAME}" size="25" maxlength="25" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_namechange_allowed -->

    <!-- BEGIN switch_emailchange_disallowed -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS} : *</span></td>
        <td class="row2"><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" /><span class="gen"><b>{EMAIL}</b></span></td>
    </tr>
    <!-- END switch_emailchange_disallowed -->
    <!-- BEGIN switch_emailchange_allowed -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS} : *</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="email" value="{EMAIL}" size="25" maxlength="64" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_emailchange_allowed -->

    <!-- BEGIN switch_edit_profile -->
    <tr>
        <td class="row1">
            <span class="gen">{L_CURRENT_PASSWORD} : *</span>
        </td>
        <td class="row2"><input class="post" type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" size="25" maxlength="25" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_edit_profile -->

    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_NEW_PASSWORD} : *</span></td>
        <td class="row2">
            <input class="post left" type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" size="25" maxlength="25" />
            <div id="cont_pwd">
                <div class="pwd_img" id="pwd_bad" >{BAD_LEVEL_PWD}</div>
                <div class="pwd_img" id="pwd_middle" >{GOOD_LEVEL_PWD}</div>
                <div class="pwd_img" id="pwd_good" >{STRONG_LEVEL_PWD}</div>
            </div>
        </td>
    </tr>

    <!-- BEGIN switch_confirm_password -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Xác nhận mật khẩu mới : *</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" size="25" maxlength="25" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_confirm_password -->

    <!-- BEGIN switch_profile_fields -->
        <tr>
            <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="25">Thông tin cá nhân - Liên hệ</th>
        </tr>
        <!-- BEGIN field -->
        <tr>
            <td class="gen row1" align="left">
                <span>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.NAME}</span>
            </td>
            <td class="gensmall row2">
                {switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.OBJECT}

                <span class="gensmall">{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.DESCRIPTION}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END field -->
    <!-- END switch_profile_fields -->

    <!-- BEGIN switch_confirm -->
    <tr>
        <td class="row1" colspan="2" align="center"><span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_IMPAIRED}</span>

       

        {CONFIRM_IMG}

       

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_CONFIRM_CODE} : *</span>
<span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="confirm_code" value="" size="6" maxlength="6" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_confirm -->

    <!-- BEGIN switch_register_not_display -->
        <!-- BEGIN switch_unsubscribe_allowed -->
        <tr>
            <td class="row1"><span class="gen">{L_DELETE}</span></td>
            <td class="row2"><input type="checkbox" name="delete_user"><span class="gensmall" />{L_DELETE_EXPLAIN}</span></td>
        </tr>
        <!-- END switch_unsubscribe_allowed -->
    <!-- END switch_register_not_display -->
<!-- END switch_informations_menu -->

<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
    <tr>
        <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="25">Cài đặt cá nhân</th>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Hiển thị gửi mail dưới dạng :</span></td>
        <td class="row2" width="400">
            <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="gen">Trang web</span></label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_MAILTO} />Phần mềm ứng dụng email</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_view_pm -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Cho phép thành viên gửi tin nhắn :</span></td>
        <td class="row2" width="400">
            <label class="gen"><input type="radio" name="view_pm" value="1" {VIEW_MP_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="view_pm" value="0" {VIEW_MP_NO} />{L_NO}</label> 
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_view_pm -->
    <!-- BEGIN switch_profile_advanced -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Cho phép xem tin nhắn trên tường nhà :</span></td>
        <td class="row2" width="400">
            <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="2" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_ALL} />{L_ALL_USERS}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_FRIENDS} />Bạn bè</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="0" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_NONE} />Không ai</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="-1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_HIDE} />Ẩn trang này</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_profile_advanced -->
    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <tr>
        <td class="row1 fb"><span class="gen">Liên kết tài khoản Facebook :</span></td>
        <td class="row2 fb" width="400">
            <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
            <span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_FB_ACCOUNT_LINKED}</span>
            <!-- END switch_fb_account_linked -->
            <!-- BEGIN switch_fb_account_not_linked -->
            <fb:login-button size="medium" onlogin="facebook_link()" v="2">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_not_linked.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
            <!-- END switch_fb_account_not_linked -->
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_fb_connect -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Cho phép các bản tin của diễn đàn gửi tới email của tôi :</span></td>
        <td class="row2" width="400">
            <label class="gen"><input type="radio" name="newsletter" value="1" {NEWSLETTER_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="newsletter" value="0" {NEWSLETTER_NO} />{L_NO}</label> 
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Ẩn nich khi truy cập :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Gửi email thông báo khi có người trả lời bài viết :</span>
<span class="gensmall" style="color: #808080;"><em>Tùy chọn này có thể thay đổi khi soạn gửi bài viết</em></span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG} :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_can_disable_mass_pm -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Thông báo qua email khi nhận tin nhắn từ Admin hoặc Mod :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="4" {ALLOW_MASS_PM_NOTIFY_CHECKED} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="2" {ALLOW_MASS_PM_CHECKED} /><span class="gen">{L_NO}</span></label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="0" {DISABLE_MASS_PM_CHECKED} /><span class="gen">Không gửi thư ở tất cả các tin nhắn</span></label>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_can_disable_mass_pm -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Cho phép một cửa sổ nhỏ xuất hiện khi có tin nhắn mới :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1">
            <span class="gen">Hiển thị thông báo khi có trả lời cùng lúc :</span>

            <span class="gensmall" style="color: #808080;"><em>Bạn sẽ được thông báo nếu có một người khác post bài trả lời cùng lúc với bạn trong một chủ đề</em></span>
        </td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="post_prevent" value="1" {POST_PREVENT_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="post_prevent" value="0" {POST_PREVENT_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_report -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Mở báo cáo pop-up cho các báo cáo mới :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Thông báo qua email nếu có ai đó trả lời bài viết :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_report -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE} :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="attachsig" value="1" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="attachsig" value="0" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE} :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_HTML} :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES} :</span></td>
        <td class="row2">
            <label class="gen"><input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} />{L_YES}</label> 
            <label class="gen"><input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_BOARD_LANGUAGE} :</span></td>
        <td class="row2"><span class="gensmall">{LANGUAGE_SELECT}</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_TIMEZONE} :</span></td>
        <td class="row2"><span class="gensmall">{TIMEZONE_SELECT}</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">Định dạng ngày :</span></td>
        <td class="row2">{DATE_FORMAT}

            <span class="gensmall">{CURRENT_TIME}</span>
        </td>
    </tr>

<!-- END switch_preferences_menu -->
<span class="gensmall" style="color: #808080;">www.yoofam.com</span>
<!-- BEGIN switch_avatar_block -->
    <tr>
        <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="12">{L_AVATAR_PANEL}</th>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1" colspan="2">
            <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="65%"><span class="gensmall">{L_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
                    <td align="center">
                        <span class="gensmall">{L_CURRENT_IMAGE}</span>

                        {AVATAR}

                        <input type="checkbox" name="avatardel"> <span class="gensmall">{L_DELETE_AVATAR}</span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>

    <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_FILE} :</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="file" name="avatar"></td>
    </tr>
    <!-- END switch_avatar_local_upload -->
    <!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_URL} :</span>
<span class="gensmall">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="avatarurl" size="40" maxlength="100" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_avatar_remote_upload -->
    <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_LINK_REMOTE_AVATAR} :</span>
<span class="gensmall">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="avatarremoteurl" size="40" maxlength="100" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_avatar_remote_link -->
    <!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_AVATAR_GALLERY} :</span></td>
        <td class="row2"><input class="liteoption" type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_avatar_local_gallery -->
<!-- END switch_avatar_block -->

    <tr>
        <td class="catBottom" colspan="3" align="center" height="28">{HIDDEN_FIELDS}{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /> <input class="liteoption" type="reset" name="reset" value="{L_RESET}" /></td>
    </tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript">
$('input[name=reset]').click(function(){
    $("#pwd_good,#pwd_middle,#pwd_bad").hide();

});

$('input[name=new_password],input[name=username]').keyup(function() {

    if ( $('input[name=new_password]').val() != "" )
    {
        var level = passwordStrength($('input[name=new_password]').val(),$('input[name=username]').val());

        switch(level)
        {
            case 'bad' :
            $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
            $("#pwd_bad").show();
            break;

            case 'good' :
            $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
            $("#pwd_middle").show();
            break;

            case 'strong' :
            $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
            $("#pwd_good").show();
            break;
        }
    }
    else
    {
        $("#pwd_middle,#pwd_good,#pwd_bad").hide();
    }
});
</script>
<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
<!-- BEGIN switch_fb_connect -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
    appId: '{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_connect -->
<!-- END switch_preferences_menu -->

Sau đó lưu lại là ok.
Có gì thì cứ bình luận bài viết này để hỏi mình
Nich của mình là: veryalin@yahoo.com.vn


Nguồn: http://diendan.chinhphuc.info/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết